Diabetes druhého typu

Dlouhodobé účinky užívání oleje z černého kmínu zlepšilo glukózovou homeostázu a zvýšilo antioxidační obranu u druhého typu diabetu. Pacienti užívali 2 g oleje z černého kmínu jeden rok. A to k jejich stávající léčbě medikamenty.

Černucha setá (Nigella Sativa) - květ

Astma

Pacientům podávali dvakrát denně 500 mg oleje z černuchy seté (tedy 1 g denně) po dobu čtyř týdnů. Tato randomizovaná,  dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie prokázala, že suplementace olejem z černého kmínu zlepšuje stav astmatu s trendem ve zlepšení plicních funkcí. Navíc to bylo spojeno se značnou normalizací eozinofilů v krvi (druh buněk imunitního systému).

Zdroj: Nigella sativa Supplementation Improves Asthma Control and Biomarkers: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial


Neuropr
otektivní účinky

Nedávné studie se zaměřily na přírodní neuroprotektivní látky (látky chránící nervové buňky) v léčbě neurodegenerativních onemocnění, protože mají malé nežádoucí účinky. Polyfenoly jsou v hledáčku návrhů léků, protože rostou důkazy, že flavonoidy mají pozitivní účinky při léčbě duševních onemocnění. Thymochinon je důležitou přírodní neuroprotektivní látkou, která se hojně vyskytuje v semenech Černuchy seté (Nigella sativa). Neuroprotektivní účinky thymochinonu mohou souviset modulačními účinky na zánět, apoptózu a oxidativní stres. Thymochinon moduluje oxidant-antioxidant sytém zvýšením obsahu antioxidantů a snížením peroxidace lipidů v mozkové tkáni. Je však třeba mít na paměti, že účinnost  thymochinonu musí být ještě potvrzena klinickými studiemi na lidech.

Zdroj:
 The Neuroprotective Effects of Thymoquinone: A Review